Çeşitlilik Yönetimi Programı

PositiVorld bu anlamda Çeşitliliğin ve Kapsayıcılığın kurum nezlinde ele alınması için Liderlerden başlayan ve tüm çalışan tabanını farklı açılardan kucaklayan, geliştiren bir Dönüşüm Programı sunar.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan İnsan Hakları Beyannamesinin 1,2,3,5,6,18,22 ve özellikle madde 23 çeşitlilik ve eşitliliği son derece net bir şekilde ortaya koymakta ve işletmelere de yön vermektedir.

Bugünün iş dünyasında;
Çeşitlilikleri barındıran kapsayıcı iş yerleri, iş dünyası ve ekonomi için yararlıdır. Değerlerin çeşitliliğine saygılı kuruluşlar; yüksek performanslı çalışanları cezbedip ellerinde tutma, personel değişim maliyetlerini düşürme, operasyonel performanslarını artırma, hedef pazarlara erişimlerini kuvvetlendirip saygınlıklarını pekiştirme konusunda daha başarılıdırlar.

 

Farklı geçmiş, yaş, etnik köken, yetenek, yetkinlik, enerji, tutum ve cinsiyet çeşitliliğinin, şirketlerin karar alma becerilerine olumlu etkileri vardır. Bu çeşitlilik, ‘grup halinde düşünme, yani benzer kopyalanmış hareketler ve çıktılar riskini azaltmakta ve müşteri, çalışan ve diğer paydaşlarla daha güçlü yaratıcı bağlantılar kurulmasına imkan sağlamaktadır.

Diğer taraftan çalışanların, kendilerini özel kılan tüm yetenek ve farklılıklarını iş yerinde kullanmaları ve bu yönde evrimleşmelerine imkan kılan liderlik anlayışı ; kurumlara farklı perspektifler sağlayarak yaratıcılığı geliştirmeye, sorunları daha kolay çözmeye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Araştırmalar, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık endekslerinde önde gelen şirketlerin pazar paylarının %45 arttığını, yeni pazarlarda bu prensibi benimsemeyen şirketlere göre başarı oranlarının %70 daha fazla olduğunu göstermektedir.

Bu noktada yapılan programlarla kurum çalışanlarının Değerlilik duygusuna odaklı program içerikleri ve bunun paralelinde Liderlerin bunu destekler kaslarının gelişimi önem kazanmaktadır.

 

PositiVorld bu anlamda Çeşitliliğin ve Kapsayıcılığın kurum nezlinde ele alınması için Liderlerden başlayan ve tüm çalışan tabanını farklı açılardan kucaklayan, geliştiren bir Dönüşüm Programı sunar.

Kuşak Farklılıkları Yönetimi

A. Kariyer Gelişimi Eğitimleri
B. Kişisel Gelişim Eğitimleri (İYİ YAŞAM Eğitim & Seminerleri)
C. Kuşak Çatışmaları Atölyeleri

Kazanımlar:

Takım çalışması, yapıcı iletişim, uzlaşma, uyum, anlayış.

Katılımcılar, kuşaklar arası farklılıklara zenginlik olarak nasıl bakılacağını ve ortak amaç bilinci oluşturmanın önemini kavrarlar. Farklı yaş ve jenerasyonların bir arada uyum, saygı ve güven içinde yaşayıp çalışmasının yöntemler aracılığı ile mümkün olduğunu görürler.

Ortak değer ve davranış modelleri ile bu alanda Kurum Liderlik Manifestosu inşa edilir. Güvene dayalı işbirlikleri için anlayışlı, şeffaf ve çatışmaları fırsata dönüştüren ilişkilerkurulur.

Cinsiyet Farklılıkları Yönetimi

A. Eril & Dişil Yetkinlik Dengesi Atölyeleri Kazanımlar:

Farkındalık, anlayış, ahenk ve uyum

Katılımcılar, cinsiyetler arası farkların yetkinlik bazında iş hayatına olan izdüşümlerini anlarlar. Her iksinin de bir takımın içinde yarattığı faydanın farkındalığını yaşarlar.

Birlikte uyumla çalışmanın yollarıyla ilgili İş vaka çalışmaları sonrası ortak davranış modelleri adına Kurum Liderlik Manifestosuna ek içerik olarak Cinsiyet Dengesi kararlarını hazırlarlar.

Güvene dayalı işbirlikleri için anlayışlı, şeffaf ve çatışmaları fırsata dönüştüren ilişkiler kurulur.

B. PositiVorld Kadın Güçlendirme Programı
Kullanılan Teknikler:
Envanterler, Koçluk, Takım Koçluğu, NLP, Nefes, Meditasyon, Kuantum.

Close Bitnami banner
Bitnami