Cinsiyet Dengesi Programı

Bugünün iş dünyasında Liderlerin artık Çevik yapılarla, Bilge zihniyetlerle hareket edip Cinsiyet Dengesine de geleneksel bakış açısının dışında bakması son derece önemlidir. Bu bakış açısıyla kurumun bütününe sağlanan Farkındalıklar ve bütünsel Dönüşüm Araçları önem taşımaktadır.

İşletmelerde Cinsiyet Dengesi için çalışmalar kurum Liderlerinin “Esneklik Engelini“ aşmasında önemli rol oynayan uygulamalardan biridir.

Kadın ve erkek istihdam oranlarındaki farkın azalması, makro ölçekte ülke ekonomisi açısından önemli kazanımlar sağlamaktadır. OECD ve AB 2020 Stratejisi, güçlü ekonomilerin kurulmasının ve ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin kadınların ücretli işlerde daha fazla istihdam edilmesine bağlı olduğunun altını çizmektedir. OECD, kadın ve
erkeklerin işgücüne katılım oranlarının birbirine yaklaşması durumunda, 2030 yılı itibariyle Türkiye’nin de dahil olduğu tüm OECD ülkelerinin toplam ekonomilerinde %12’lik potansiyel bir artış sağlanacağını öngörmektedir.

 

McKinsey’in “Women Matter” raporu, yönetim kurulunda bulunan kadın sayısı ile şirketlerin örgütsel ve finansal performansları arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Rapora göre, en az üç kadın yöneticisi bulunan şirketlerin finansal performansları, kadın yöneticisi bulunmayan şirketlere göre daha yüksektir. Ayrıca, kadın yöneticilerin olduğu şirketlerde kurumsal verimliliği belirleyen çalışma ortamı değerleri, koordinasyon ve denetim, liderlik, sorumluluk, dışa dönüklük ve yeniliklere açık olma gibi konular şirket çalışanları nezdinde daha olumlu görülmektedir.

Yönetim kurulunda en az 3 kadın bulunan şirketlerin yatırım getirileri %60 daha fazla Catalyst tarafından ABD’nin ilk 500 şirketi üzerine yapılan “The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards (Gerçek Sonuç: Kurumsal Performans ve Kurullarda Kadın Temsili)” başlıklı çalışma, yönetim kurulunda en az 3 kadın bulunan şirketlerin yatırım getirilerinin, yönetim kurullarının tamamı erkek olan şirketlere göre %60 daha fazla olduğunu göstermektedir.

Pazar payı, sermaye ve hisse senedi değerine göre daha iyi performans Harvard Business Review’da yayınlanan “Women in the Executive Suite Correlate to High Profits (Yönetici Grup İçerisindeki Kadınlar Yüksek Kar Oranlarına Neden Oluyor)” başlıklı araştırma; kadın yönetici sayısı fazla olan şirketlerin, pazar payı, sermaye ve hisse senedi değerine göre daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Şirketlerin kendi ölçeklerinden bağımsız olarak, işgüçlerine daha çok kadın çalışan dahil etmesi hem kendi müşteri tabanlarının temsil gücünü artırmakta, hem de tüketici tercihlerine yönelik daha fazla bilgi ve öngörü sağlamaktadır. Kadınların istihdama katılımının şirketlere ve ülke ekonomisine bu denli önemli düzeyde katkı sağlayacağı gerçeğine karşın, Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranı ne yazık ki çok düşük seyretmektedir. 2016 yılı itibarı ile %31,3 ile OECD ülkeleri arasında kadın istihdamı en altta olan ülke Türkiye’dir.

Close Bitnami banner
Bitnami