PositiVorld hakkında

Yeniçağın İnsanının ihtiyaçlarını karşılama ve potansiyelleriyle mutlu olabilme yolculuğuna Bireysel ve Kurumsal SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜTÜNSEL İYİ YAŞAM programları inşa ederek ele almayı ve Pozitif Çalışma Ortamları yaratmayı hedefleyen PositiVorld Danışmanlık; 2018 yılı Ocak ayında Nil Keskin Keleş tarafından kurulmuş bugün kendi alanlarında uzman danışmanlarıyla sevgiyle fayda yaratmaya odaklanmıştır.

Bütünsel İyi Yaşamın ; başta Liderlerin ve sonrasında ekiplerin ortak gelişimi ile kendi potansiyellerini performansa dönüştürebilmek için hem fiziksel hemde zihinsel ortamların sağlanması ile mümkün olabiliyor. Bugünün iş dünyasında bir kurumun hem Çalışan Markası hemde tercih edilen Müşteri Markası olması için en önemli faktörlerin Çeşitlilik, Eşitlik, Samimiyet, Bilinçlilik, İyilik, Pozitif İletişim ve Sürdürülebilirlik ilkelerinden geçtiğini savunan PositiVorld ; Kurumsal çalışmalarını 3 ana başlık altında toplamıştır;


– PositiVorld Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Dönüşüm Programı
– PositiVorld Cinsiyet Dengesi Programı
– PositiVorld Kurumsal İyi Yaşam Programı 

Nil Keskin Keleş ; tüm bu programların içselleştirilebilmesi adına Liderlerin etkisinin çok büyük olduğunu ifade eder. Kurumların artık günümüz ve gelecek dünyasında, çalışanlarıyla mutlu, verimli ve üretken sonuçlar elde etmek istiyorlar ise ; sadece akıllı oldukları için yöneticileri seçip, terfi, ödüllendirmektense gücünü sevgiyle birleştiren vizyoner, esnek Bilge Liderlere ihtiyacı olacağının altını çiziyor ve Akıllı Liderlik ve Bilge Liderlik arasındaki farkı da şöyle izah ediyor ;

“ Sadece akıllı bulundukları için seçilen Liderler rapor ettikleri kişileri zekalarıyla etkileyebilirken, diğer taraftan etkin ekip oluşturamaz, ekiplerini motive edemez, mutlu edemez, ve ancak kısa dönemli sonuç getirebilirler. Oysaki Bilge Liderler denge, strateji vizyon, iletişim ve yaklaşımlarıyla sadakat, motivasyon ve uzun vadeli istikrar yaratırlar . Bu yüzden de Modern Dünyanın artık her alanda sadece Akıllı olmanın optimize edildiği Liderlik anlayışından daha ileriye doğru giderek farklı bir yaklaşıma doğru gitmesi gerektiğini bunun da Bilge Liderliğe dönüşüm ile karşılanacağını işaret etmektir.

Programların Liderler tarafı bu bakış açısıyla , PositiVorld patentli ve farklı envanter çalışmalarının ardından durum tespiti sonrası takım ve bireysel olarak Liderlerin;

Özfarkındalık, Bütünsel tekniklerle Denge, Bilge Liderlik yetkinlikleri, Ekip Oluşturma ve Koçluk, Çalışan Deneyimi Yönetimi , Müşteri Deneyimi Yönetimi gibi günümüz dünyasına uygun ve geleceğe hazır Liderler olmasını hedefleyen modüllerden oluşur. Liderlerin PositiV bakış açısıyla oluşturacakları çalışma ortamlarının, Müşteri deneyiminin en önemli sebebi olan Çalışan Deneyimine olan etkisini programların temel yapı taşı olarak ele almıştır. Programın diğer önemli bir faklılığı Bütünsel Teknikler ( NLP, Kuantum, Nefes gibi ) kullanarak alışılagelmiş uygulamalardan arınabilme ve gerçek dönüşümler sağlayabilmesidir.

Diğer taraftan Nil Keskin Keleş’ in üzerinde yoğunlukla odaklandığı alan Gerçek Cinsiyet Eşitliği için Kurumsal Eril ve Dişil Yetkinlik Dengesi ve Kadın Güçlendirme Programlarıdır. “ Ataerkil yanılgının içinde baskılanan kadın evrimleşmesi esnasında zamanla farkında olmadan Dişil Yetkinliklerden uzaklaşırken, Erkekler de gittikçe fazla Erilleşmeye yada kadının aldığı yeri sahiplenerek Dişilleşmeye başlamıştır. Durumun idrakı ile dönüşmesi gereken Liderler ancak Özlerinde var olan Eril ve Dişil Yetkinliklerine sahip çıkarak masanın etrafında gerçek cinsiyet eşitliğini getirebilirler. Evrimleşme etkisi ile en çok Özünü kaybedip kazancının hem toplumsal hem de iş dünyasına büyük katkılarının olacağı Kadınların bu yüzden Dişil Liderlik kavramlarına zihinlerdeki yoğun kodlama sebebiyle bütünsel teknikler ( bilinç ve bilinç altı uygulamaları, kuantum, nlp, nefes, kundalini ) ile girmeleri son derece sağlıklı ve dengeli yapıların oluşumunu sağlayacaktır.“

Bu konularla ilgili Bloomberg Ana haber, Ekoturk TV ve WomenTV deki anlatımlarını PositiVorld Youtube kanalındaki diğer videolarla birlikte ayrıca izleyebilirsiniz.. Bu maksatla oluşturmuş olduğu Gerçek Cinsiyet Eşitliği (Gerçek Kadın, Gerçek Erkek, Gerçek Eşitlik) programını ve kadınlara özel eğitim ve koçluk yöntemiyle oluşturulmuş olan PositiV Bilge Kadınlık © programını kurumlara önermektedir. 4 modülden oluşan bu takım koçluğu programı kurumdaki kadın çalışanların kendi Özlerinde var olan Dişil Yetkinlikleri ile kuruma olan faydayı arttırken, özelikle kariyer basamaklarındaki özgüvenli, bilinçli yolculuklarını tasarlamalarına cesaret vermektedir.

Nil Keskin Keleş; her iki alanı temsilen ve tanıtıcı nitelikte olan Bilge Liderlik Aşısı ve Bilge Kadınlık Aşısı konuşmaları ve Dönüşümün önemini vurgulayan PositiV Denge Alanı interaktif sunumları ile organizasyon ve konferanslarda savunduğu konuları çok daha fazla kitlelere yaymaktadır.

Kadınlığına Sahip Çık kitabı kapsamında da Modern çağda, şehir hayatında kadınlarımızdaki erilleşmeden uyanış için pek çok seminerlere ve toplantılara katılmaktadır.

PositiVorld kapsamında sunulmakta olan tüm diğer eğitim, atölye, koçluk vs programları hakkında bilgi almak ve kurumunuza özel tasarımlar yapılması için info@positivorld.co‘a ulaşabilirsiniz ya da PositiVorld Aslı Özturan’a ulaşıp (0532 401 54 29) görüşme talep edebilirsiniz.